Verander de wereld… begin bij jezelf!

Als je wilt dat de situatie om je heen verandert, kun je veel tijd en energie steken om de ander te veranderen. Echter, je hebt beperkt invloed op het gedrag van de ander, terwijl je 100% invloed hebt op jouw eigen gedachten, gevoelens en manier van handelen.

Jij bepaalt zelf hoe je omgaat met zaken en gebeurtenissen in je leven.

Het mooie is dat, als jij de manier waarop je naar jezelf, je eigen gewoonten en de wereld kijkt, verandert …. je gaat merken dat deze dingen zelf ook gaan veranderen.

Mahatma Gandhi: “If you change yourself you will change your world. If you change how you think then you will change how you feel and what actions you take. And so the world around you will change …”

Coaching, Persoonlijk Leiderschap en Teamontwikkeling

iChange richt zich op coachen en persoonlijk leiderschap van het individu en binnen teams.

Hierbij zien Simone en Kitty het coachen als het (bege-) leiden van de ander in het proces van zichzelf ontwikkelen, teneinde zijn of haar functioneren te verbeteren.

De focus ligt hierbij niet alleen op het resultaat; ook bezieling en zingeving is belangrijk.

Coaching is voor alle mensen met een leervraag op competentie- en communicatieniveau. Maar ook bij onzekerheid, het incasseren van teleurstellingen, moeite met het maken van keuzes, nare gevoelens en stemmingsklachten kan coaching uitkomst bieden. Tijdens een coachingstraject neemt het individu de regie over zijn/haar emotionele, mentale en praktische leven en heeft de handvatten om dat te kunnen blijven doen.

Missie

Het is de missie van iChange om

 • mensen te inspireren om te werken en te leven in vrijheid en vanuit eigen persoonlijke kracht en welzijn
 • individuen en/of teams effectief leren omgaan met (on-)zekerheden en tegenslagen. Hen begeleiden zodat zij aan het roer gaan staan en hun eigen leven gaan leiden in plaats van blijven ‘lijden’
 • anderen middels nieuwsgierig-zijn, verwondering en luisteren, eigen verantwoordelijkheid te laten nemen voor wie ze zijn en voor wat ze zeggen te zullen doen (leren en groei).

Visie

iChange gelooft dat het de mensen zijn die het succes van een organisatie bepalen.

De juiste persoon op het juiste moment in de juiste context. Hoe kunnen mensen binnen organisaties zich optimaal ontwikkelen en daardoor bijdragen aan een beter resultaat? Hoe vergroot je de effectiviteit van individuen en teams binnen organisaties?

Wij helpen mensen inzicht te geven in wat zij nodig hebben om zich een verandering eigen te maken. Hoe zij afscheid kunnen nemen van vertrouwde patronen om zo ruimte te maken voor beweging en iets nieuws. Of een oplossingsgerichte aanpak om wat eerder heeft gewerkt, opnieuw te benutten.

De wereld is een stuk mooier en professioneler wanneer mensen zich bewust zijn van hun eigen potentieel en dit kunnen inzetten in hun dagelijkse leven en in hun werk.

Onze overtuiging is dat de meest effectieve manier om je eigen wereld te veranderen, persoonlijke groei is.

iChange draagt hieraan bij door mensen van bewustwording, via bewust-zijn, naar persoonlijke groei te begeleiden met passie en plezier!

Benjamin Disraeli: “Verandering is constant… Verandering is onvermijdelijk”

Focus op persoonlijke ontwikkeling

iChange is van mening dat échte verandering ontstaat wanneer het verkregen zelfinzicht en bewustwording wordt omgezet in het handelen in de dagelijkse praktijk.

Wij stimuleren de coachee om verandering in (werk)situaties succesvol tot stand te brengen.

Door ons te richten op het onderkennen van problemen, het verhelderen van doelen en uit te vinden wat werkt. Dit biedt perspectief, versterkt optimisme en leidt tot energie en zelfredzaamheid. Wij creëren inzicht in de gedrags- en vaardigheidsontwikkeling van de coachee zodat deze zijn/haar eigen persoonlijke groei kan realiseren in zijn/haar functioneren.

Pro-activiteit, eigen verantwoordelijkheid en de wens om te veranderen zijn hierbij de belangrijkste kernwaarden.

Het effect van onze werkwijze is dat mensen beseffen dat ze een keuze hebben in de mate waarin zij gedrag inzetten en de wijze waarop zij hun dagelijkse bestaan beleven.

Robert Quinn: “Vraag je niet af wat het leven nodig heeft, maar wat JIJ nodig hebt om tot leven te komen”

De kunst van het verschil maken

Wij begeleiden mensen in het ontwikkelen van persoonlijk leiderschap en omzetting naar concrete acties om hierdoor het verschil te gaan maken. Dit heeft een positief effect op élke omgeving zowel persoonlijk als professioneel.

Wij bekijken ieders perspectief vanuit onze overtuiging dat organisaties (pas) kunnen groeien als hun medewerkers zich ontwikkelen. Door vanuit die context te denken, leren anderen op een andere manier met veranderingen om te gaan.

Onze wijze van coaching onderscheidt zich door de harde ‘rationele, ‘zakelijke’-kant’ van organisaties te verbinden met de meer verborgen, irrationele en onbewuste mechanismen bij het individu (in hun functie/rol).
In het persoonlijk leiderschap ervaart de coachee dat hij/zij veel meer invloed heeft op eigen ontwikkeling en die van de (organisatie-) omgeving, dan hij/zij voorheen dacht en voelde.

Kenmerkend voor onze (interactieve) werkwijze is dat het diepgang creëert, voldoende snelheid behoudt en de resultaten op korte, middellange én lange termijn zichtbaar en intrinsiek zijn en blijven.

Hierin maken wij het verschil en dit zorgt er ook voor dat onze grootste bron van reclame mond-tot-mond reclame is, wat ons betreft de meest zuivere vorm.

De Coaches: Kitty en Simone

Beiden hebben hun sporen verdiend als verandermanager en coach in diverse (non-) profit-organisaties en een-op-een relaties. Simone heeft dit voornamelijk op tactisch/strategisch niveau en Kitty meer op operationeel (afdelings-/people manager) level uitgevoerd. 

Ze onderscheiden zich door op een natuurlijke en authentieke wijze mensen en organisaties te verbinden. Te excelleren in het betrekken, ontwikkelen en motiveren van anderen. 

Maar ook in het begrijpen van strategie en business (operationele) plannen en wat het effect kan zijn op ieders individueel functioneren, door in de coaching de koppeling te leggen tussen organisatie-rol-individu.

KITTY HEILIJGERS-NIJHOF

Kitty staat voor:

 • Klantgerichte aandacht voor mens en proces
 • Intuïtie en Intermenselijke sensitiviteit
 • Teamspeler, alsook Trouw aan zichzelf en anderen
 • Temperamentvol, alsmede Tactvol schakelen
 • Yin en Yang om te streven naar balans in denken en voelen

SIMONE NIJHOF

Simone staat voor:

 • Samenwerkingsgericht
 • Invloedrijke Inspirator
 • Mensen in beweging krijgen
 • Onafhankelijk denker en Omdenker
 • Nieuwsgierige veranderaar (zowel proces- als mensgericht)
 • Empathisch

Stilstaan om vooruit te komen

iChange richt zich op het coachen en ondersteunen van mensen bij bewustwording, leren, persoonlijke leiderschap en ontwikkeling, verandering en effectiviteit. Wij gaan daarbij in op wat mensen drijft en aanzet tot bepaald gedrag. Alle vormen van ondersteuning, die worden geboden, hebben tot doel het bewustzijn en zelfkennis te vergroten en de gevoelens van eigenwaarde, vrijheid en rust te versterken.

Tijdens een coaching traject neemt het individu de regie over zijn/haar emotionele, mentale en praktische leven en heeft de handvatten om dat te kunnen blijven doen.        

Onze coaching richt zowel op individuele als team coaching op het gebied van persoonlijk leiderschap (dus talent management, loopbaanontwikkeling, leiderschapsontwikkeling, burn- of boring-out).

Onze aanpak:

 • In de kennismaking/intake bespreken we de coachvraag van de coachee/opdrachtgever
 • We wegen hierbij af of de doelen helder zijn en wie de juiste coach is
 • Middels een schriftelijk voorstel leggen we de coachingsdoelstelling, de werkwijze en afspraken vast
 • Het feitelijke individuele coaching traject zal -afhankelijk van de coach vraag- in ongeveer 3 – 5 gesprekken uitgevoerd worden. Bij team coaching leert de ervaring dat 1-2 bijeenkomsten (afhankelijk van de coachdoelstelling) voldoende is
 • De evaluatie is een permanent proces tijdens de coaching, maar ook een formele eindevaluatie (schriftelijk) met alle partijen.

Connectie?

Wie een coaching traject begeleidt, krijgt met uiteenlopende vraagstukken te maken. Belangrijk is dat de coach snel doorziet wat in een specifieke situatie de beste weg is om de ander te laten ontwikkelen, met vertrouwen naar zichzelf en elkaar. Kwaliteiten en persoonlijke kracht benutten.

Het is naar onze mening een absolute voorwaarde dat er een goede “klik” is tussen coach en coachee(-s), om op een plezierige manier resultaten te kunnen behalen. Een veilige, professionele en goede relatie met elkaar bepaalt namelijk grotendeels of het coaching traject daadwerkelijk effect heeft.

Middels luisteren, spiegelen, faciliteren, verbinden, constructieve confrontatie, open communicatie, plezier en waardevolle resultaten, kunnen wij het verschil maken.

Stuur ons een bericht via het contactformulier of neem direct contact met ons op:

Kitty Heilijgers, tel: 06-39494940 email: kitty@ichange.nu
Simone Nijhof, tel: 06-55357801 email: simone@ichange.nu