Meteen naar de inhoud

Over iChange

Wij begeleiden jou (of jouw team) in het ontwikkelen van zelfleiderschap waarin je 100% verantwoordelijk bent voor jouw acties zonder smoesjes of excuses. Je kunt het verschil maken, doordat je zelf de regie behoudt en afspraken nakomt met jezelf. De verbinding is de energie die dan ontstaat tussen jou en de ander, wanneer jij je gezien, gehoord en gewaardeerd voelt; kunnen geven en ontvangen zonder oordeel, en steun en kracht ontleent aan de relatie. Dit heeft een positief effect op élke omgeving zowel persoonlijk als professioneel.

Wij bekijken ieders perspectief vanuit onze overtuiging dat organisaties pas kunnen groeien als hun medewerkers zich ontwikkelen. Door vanuit die context te denken, leren anderen op een andere manier met veranderingen om te gaan.

Onze wijze van coaching onderscheidt zich door de harde ‘rationele, ‘zakelijke’-kant’ van organisaties te verbinden met de meer verborgen, irrationele en onbewuste mechanismen bij het individu (in hun functie/rol).
In het persoonlijk leiderschap ervaar je dat jij veel meer invloed hebt op jouw eigen ontwikkeling en die van de organisatie omgeving, dan je voorheen dacht en voelde.

Kenmerkend voor onze interactieve werkwijze is dat het diepgang creëert, voldoende snelheid behoudt en de resultaten op korte, middellange én lange termijn zichtbaar en intrinsiek zijn en blijven.

Hierin maken wij het verschil en dit zorgt er ook voor dat onze grootste bron van reclame, die van mond-tot-mond reclame is; wat ons betreft de meest zuivere vorm.

Het is onze missie om

  • Jou zodanig te inspireren om te werken en te leven in vrijheid en vanuit eigen persoonlijke kracht en welzijn
  • Individuen en/of teams effectief leren omgaan met onzekerheden en tegenslagen. Ieder zodanig te begeleiden zodat hij/zij aan het roer gaat staan en zijn/haar eigen leven gaat leiden in plaats van blijven ‘lijden’
  • Anderen middels nieuwsgierig-zijn, verwondering en luisteren, eigen verantwoordelijkheid te laten nemen voor wie ze zijn en voor wat ze zeggen te zullen doen (leren en groei).

Wij geloven dat het de mensen zijn die het succes van een organisatie bepalen.

  • De juiste persoon op het juiste moment in de juiste context. Hoe kun je je binnen organisaties optimaal ontwikkelen en daardoor bijdragen aan een beter resultaat? Hoe vergroot je de effectiviteit en wendbaarheid van individuen en teams binnen organisaties?
  • Wij helpen jou (en jouw teamgenoten) inzicht te geven in wat jullie nodig hebben om je een verandering eigen te maken. Hoe je afscheid kunt nemen van vertrouwde patronen om zo ruimte te maken voor beweging en iets nieuws. Of een oplossingsgerichte aanpak om wat eerder heeft gewerkt, opnieuw te benutten.
  • De wereld is een stuk mooier en professioneler wanneer je je bewust bent van jouw eigen drijfveren en potentieel en dit kunt inzetten in jouw dagelijkse leven en in jouw werk.
  • Onze overtuiging is dat de meest effectieve manier om je eigen wereld te veranderen, persoonlijke groei is. Als wij hebben samengewerkt dan functioneer je blijvend beter door het verkregen inzicht, over wat je echt wilt en daar vol zelfvertrouwen naar handelt. 

Wij dragen hieraan bij door jou van bewustwording, via bewust-zijn, naar persoonlijke groei te begeleiden met passie en plezier!

“Verandering is constant. Verandering is onvermijdelijk”

Benjamin Disraeli