Meteen naar de inhoud

Soorten coaching

Wij richten ons op coachen en persoonlijk leiderschap van een professional en binnen teams. 

Hierbij zien wij het coachen als het begeleiden van de ander in het proces van zichzelf ontwikkelen, teneinde zijn of haar functioneren te verbeteren.

De focus ligt hierbij niet alleen op het resultaat; ook bezieling en zingeving is belangrijk.

De meeste coachvragen die wij krijgen zijn vaak gericht op werk en behalve probleemoplossend wordt coaching door ons in toenemende mate toekomstgericht ingezet met nadruk op persoonlijke ontwikkeling. De top 5 coachvragen bij ons zijn leervragen op het gebied van werk-privébalans, zelfontplooiing/performance, loopbaan, stress en samenwerking met collega’s. Hier liggen vaak de volgende onderwerpen onder: angst, communicatieproblemen, onzekerheid, het incasseren van teleurstellingen, moeite met het maken van keuzes, nare gevoelens en stemmingsklachten. Hierin kan coaching ook uitkomst bieden. Tijdens een coachingstraject krijg je de regie over jouw emotionele, mentale en praktische leven en daarna de handvatten om dat te kunnen blijven doen.

Wij zijn van mening dat échte verandering ontstaat wanneer het verkregen zelfinzicht en bewustwording wordt omgezet in het handelen in de dagelijkse praktijk.

Wij stimuleren jou om de eigen gemaakte verandering in (werk)situaties succesvol tot stand te brengen.

Door ons te richten op het onderkennen van problemen, het verhelderen van doelen en uit te vinden wat werkt. Dit biedt perspectief, versterkt optimisme en leidt tot energie en zelfredzaamheid. Wij helpen jou inzicht te creëren in jouw gedrags- en vaardigheidsontwikkeling zodat je zelf jouw eigen persoonlijke groei kan realiseren in jouw functioneren. Middels het bespreken van situaties uit jouw dagelijkse praktijk en het geven van feedback, groeit jouw inzicht. 

Pro-activiteit, eigen verantwoordelijkheid en de wens om te veranderen zijn hierbij de belangrijkste kernwaarden.

Het effect van onze werkwijze is dat je beseft dat je een keuze hebt in de mate waarin jij je gedrag inzet en de wijze waarop je jouw dagelijkse bestaan beleeft.

“Vraag je niet af wat het leven nodig heeft, maar wat JIJ nodig hebt om tot leven te komen”

Robert Quinn

Wanneer je weet waarin je jezelf tegenhoudt, kun je pas weer doen wat bij jóu past. Wij helpen jou met het formuleren van heldere coach-vragen met het doel deze weer in lijn te brengen met jouw bewuste wensen, drijfveren en competenties. 

Natuur coaching is een krachtige vorm van coaching waarbij je afwisselend wandelt en stilstaat. Mogelijke symbolen uit de natuur brengen je tot de kern, doordat je bewust alle zintuigen inzet om jouw ware natuur te ervaren.

Team coaching richt zich niet op de inhoud maar op het proces; de wijze van samenwerking en de interactie. Het maakt belemmerende patronen zichtbaar en daar bevindt zich de sleutel tot de gewenste verandering. 

Boek nu een welkomstgesprek

De eerste stap in een nieuwe richting. Tijdens het welkomstgesprek gaan wij in op jouw behoeften en beoogde doel(en). Op basis van dit gesprek maken wij samen een plan van aanpak en gaan aan de slag.